Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra DFB0162 za vyúčtovanie tepelnej energie za mesiac august 2021 434,38 s DPH 670463 10.09.2021 Trnavská teplárenská, a.s. Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava Ing. Jana Bačíková hospodárka 14.09.2021
Faktúra DFB0161 za tonery do tlačiarní HP - 2 ks ( HPW2030XC black, HPCF217AC) 224,04 s DPH 55/2021 09.09.2021 CLEAN TONERY, s.r.o. Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava Ing. Jana Bačíková hospodárka 14.09.2021
Faktúra DFB0160 za tlačiaren LaserJet Enterprise M406dn 58/2021 s DPH 58/2021 08.09.2021 Dušan Valentovič - TEKRA Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava Ing. Jana Bačíková hospodárka 14.09.2021
Faktúra DFB0159 za telefónne poplatky za obdobie od 01. 08. 2021 do 31. 08. 2021 23,00 s DPH 08.09.2021 Slovak Telecom, a.s. Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava Ing. Jana Bačíková hospodárka 14.09.2021
Faktúra DFB0158 za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac august 2021 23,11 s DPH Voice VPN 08.09.2021 Slovak Telekom, a.s. Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava Ing. Jana Bačíková hospodárka 14.09.2021
Faktúra DFB0157 za opravu kopírovacieho stroja CANON 30,00 s DPH 57/2021 08.09.2021 Emil Holeš - KH TECHNIK Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava Ing. Jana Bačíková hospodárka 09.09.2021
Faktúra DFB0156 za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac august 2021 43,18 s DPH zo dňa 03.10.2018 07.09.2021 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava Ing. Jana Bačíková hospodárka 09.09.2021
Faktúra DFB0155 za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac august 2021 (režijné náklady) 153,67 s DPH zo dňa 03.10.2018 07.09.2021 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava Ing. Jana Bačíková hospodárka 09.09.2021
Faktúra DFS0005 za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac august 2021 52,07 s DPH zo dňa 03.10.2018 07.09.2021 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava Ing. Jana Bačíková hospodárka 09.09.2021
Faktúra DFŠ0008 za obedy zamestnancov za mesiac august 2021 109,22 s DPH zo dňa 03.10.2018 07.09.2021 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava Ing. Jana Bačíková hospodárka 09.09.2021
Faktúra ZDF0019 za predplatné "Finančný spravodajca" na rok 2022 26,40 s DPH 07.09.2021 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava Ing. Jana Bačíková hospodárka 09.09.2021
Faktúra DFB0154 za revízie a servisné činnosti elektrických zariadení 8/2021 150,00 s DPH 8/2021 06.09.2021 Veolia Energia Slovensko, a.s. Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava Ing. Jana Bačíková hospodárka 09.09.2021
Faktúra DFB0153 za revízie a servisné činnosti 8/2021 (PO, TZ, VZT) 349,20 s DPH 10/2021 06.09.2021 Veolia Energia Slovensko, a.s. Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava Ing. Jana Bačíková hospodárka 09.09.2021
Faktúra DFB0152 za bavlnené tašky - 30 ks 34,56 s DPH 53/2021 06.09.2021 Anatex, s.r.o. Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava Ing. Jana Bačíková hospodárka 09.09.2021
Faktúra DFB0151 za knhy z NJ "Schritte international NEU" - 2 ks 32,60 s DPH 56/2021 06.09.2021 OXICO, Ing. Ján Strapec Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava Ing. Jana Bačíková hospodárka 09.09.2021
Faktúra DFB0150 za monitorovanie budovy za mesiac august 2021 57,96 s DPH SBS-12-61/2001 06.09.2021 ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava Ing. Jana Bačíková hospodárka 09.09.2021
Faktúra DFB0149 za elektrickú energiu za mesiac august 2021 564,35 s DPH TT0121/2008 06.09.2021 MAGNA ENERGIA a.s. Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava Ing. Jana Bačíková hospodárka 09.09.2021
Faktúra DFB0146 za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za august 2021 276,00 s DPH ZoD č. 6/2008/OA 02.09.2021 HYDRA Computer, s.r.o Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava Ing. Jana Bačíková hospodárka 09.09.2021
Faktúra ZDF0018 za zálohu tepelnej energie na mesiac september 2021 2 250.00 s DPH 670463 02.09.2021 Trnavská teplárenská, a.s. Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava Ing. Jana Bačíková hospodárka 09.09.2021
Faktúra DFB0147 za výkon zodpovednej osoby na mesiac september 2021 54,00 s DPH ZO/2019 A 15797-1 02.09.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava Ing. Jana Bačíková hospodárka 09.09.2021
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2854