• Prihlásenie

    • Zmena čísla účtu 

     Oznamujeme stravníkom, že prichádza k zmene čísla stravovacieho účtu, nakoľko naša organizácia prichádza na Štátnu Pokladnicu.

     Z tohoto dôvodu je nutné od 1. 6. 2014 všetky nasledujúce platby za stravu uhrádzať na nové číslo účtu:

                 7000493695/8180
                 IBAN: SK04 8180 0000 0070 0049 3695  

      

      Prihlásenie

     http://jedalen.oakuktt.sk/jedalen

      

     Rekonštrukcia školskej jedálne - fotogaléria

      

     OZNAM

     Oznamujeme stravníkom, že od 01. 09. 2019 sa zmenila cena obeda nasledovne:

      

     Cena obeda pre žiaka:                                 1,61 €