• Ing. Jana Ardonová
   • Ing. Jana ArdonováUčiteľka
   • Mgr. Marta Bačíková
   • Mgr. Marta BačíkováRiaditeľka
   • Mgr. Daniela Bardúnová, PhD.
   • Mgr. Daniela Bardúnová, PhD.Učiteľka
   • PaedDr. Vladimíra Bezúchová
   • PaedDr. Vladimíra BezúchováUčiteľka
    Triedna učiteľka: I. E
   • Mgr. Dana Bohunická
   • Mgr. Dana BohunickáUčiteľka
   • Ing. Jana Božeková, PhD.
   • Ing. Jana Božeková, PhD.Učiteľka
   • Mgr. Mário Buchel
   • Mgr. Mário BuchelUčiteľ
    Triedny učiteľ: IV. E
   • PaedDr. Antónia Císarová
   • PaedDr. Antónia CísarováUčiteľka
   • Mgr. Xénia Dziedziak
   • Mgr. Xénia DziedziakUčiteľka
   • JUDr. Branislav Fázik
   • JUDr. Branislav FázikUčiteľ