• Ing. Jana Ardonová
   • Ing. Jana ArdonováUčiteľka
   • Mgr. Erika Babáková
   • Mgr. Erika BabákováUčiteľka
   • Mgr. Marta Bačíková
   • Mgr. Marta BačíkováRiaditeľka
   • PaedDr. Anna Bartošová
   • PaedDr. Anna BartošováUčiteľka
   • PaedDr. Vladimíra Bezúchová
   • PaedDr. Vladimíra BezúchováUčiteľka
   • Mgr. Dana Bohunická
   • Mgr. Dana BohunickáUčiteľka
   • Ing. Jana Božeková, PhD.
   • Ing. Jana Božeková, PhD.Učiteľka
    Triedna učiteľka: IV. B
   • Mgr. Mário Buchel
   • Mgr. Mário BuchelUčiteľ
    Triedny učiteľ: III. E
   • PaedDr. Antónia Císarová
   • PaedDr. Antónia CísarováUčiteľka
   • Mgr. Ľudmila Daučová
   • Mgr. Ľudmila DaučováUčiteľka