• Voľné miesta na našej škole

  • Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava  v zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch prijme do pracovného pomeru:

   2 učiteľov strednej školy pre všeobecnovzdelávacie predmety s aprobáciou

   anglický jazyk – nemecký jazyk

   anglický jazyk – geografia.

    

    

   Informácie o pracovnom mieste

    

   Miesto výkonu práce:  Kukučínova 2, Trnava

   Termín nástupu:   1. september 2020

   Rozsah úväzku:  100 %

   Predpokladaný termín ukončenia výberového konania:  29. máj 2020

   Požiadavky na uchádzača:  vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických                     

                                               zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení

                                               niektorých zákonov a vyhlášky č. 1/2020 Ministerstva školstva,

                                               vedy, výskumu a športu SR o kvalifikačných predpokladoch

                                               pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

   Požadované doklady: žiadosť o zamestnanie a profesijný životopis

                                         doklady o vzdelaní

    

   Kontaktná osoba:  Jana Cuninková 

                                    033/5446602;  cuninkova.jana@zupa-tt.sk

    

    

  • zatiaľ žiadne údaje