• Informácia o voľnom pracovnom mieste

   

  Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava  v zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch prijme do pracovného pomeru

  učiteľa strednej školy pre všeobecnovzdelávacie predmety v aprobáciách

  anglický jazyk – francúzsky jazyk – nemecký jazyk


  Informácie o pracovnom mieste

  Miesto výkonu práce:  Kukučínova 2, Trnava

  Termín nástupu:   1. október 2021

  Rozsah úväzku:  100 %

  Predpokladaný termín ukončenia výberového konania29. september 2021

  Požiadavky na uchádzača:  vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických                    
                                                  zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
                                                  niektorých zákonov a vyhlášky č. 1/2020 Ministerstva školstva,
                                                  vedy, výskumu a športu SR o kvalifikačných predpokladoch
                                                  pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

   

  Platové podmienky:  plat podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri
                                      výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
                                      v znení neskorších predpisov

   

  Požadované doklady: žiadosť o zamestnanie a profesijný životopis

                                        doklady o vzdelaní

  Kontaktná osoba:  Jana Cuninková 
                                   033/544 66 02; 
  cuninkova.jana@zupa-tt.sk

   

  Adresa na zaslanie žiadosti o prijatie do zamestnania:
  Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava
  Kukučínova 2
  917 29  Trnava

   

  • zatiaľ žiadne údaje