• -

    •  Vážení rodičia a priatelia školy,

      

           dovoľujeme si Vás aj tento rok požiadať o poukázanie časti svojej zaplatenej dane Rade rodičov pri Obchodnej akadémii v Trnave. Finančné prostriedky poslúžia na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a na aktivity a učebné pomôcky pre Vaše deti.

       

           V prípade, ak sa rozhodnete poskytnúť 2 % zo zaplatenej dane za rok 2020, postupujte nasledovne:

     Fyzická osoba:

     1. Ak máte len príjmy zo závislej činnosti a svojho zamestnávateľa ste požiadali o vykonanie ročného zúčtovania dane z príjmov:   vytlačte, vyplňte a podpíšte tlačivoVyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby a priložte k nemu „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“ od Vašej mzdovej účtovníčky.  Obidve tlačivá odovzdajte Vy alebo Vaše dieťa p. Cuninkovej (mzdová účtovníčka OA Trnava), ktorá ich doručí na daňový úrad. Tlačivo sa nachádza aj na vrátnici školy.   

                                                           Termín: do 27. 04. 2021

     Tlačivá môžete odovzdať aj osobne na daňový úrad v mieste Vášho bydliska.

                                                                                     Termín: do 30. 04. 2021

     2. Ak podávate daňové priznanie typu A, v časti VIII. alebo typu B, v časti XII. vyplňte nasledovné údaje:

                  IČO:  37847015

                  Právna forma:  občianske združenie

                  Obchodné meno (názov):  Rada rodičov pri Obchodnej akadémii v Trnave

                  Sídlo-  ulica:  Obchodná akadémia, Kukučínova 2

                  PSČ:  917 29

                  Obec: Trnava

                                                                                     Termín: do 31. 03. 2021

      

     Právnická osoba:

           V daňovom priznaní typu PO v časti VI. vyplňte údaje o prijímateľovi podielu dane podľa vzoru v bode 2.

                                                                                           Termín: do 31. 03. 2021

     Ďakujeme.

                                                                        Vedenie školy a Rada rodičov pri OA v Trnave